Energia ja aurinkoenergia

Energia jaetaan virallisesti liike-energiaksi, lämpöenergiaksi, potentiaalienergiaksi ja sähkömagneettiseksi energiaksi. Energiamuotojen summa on aina vakio, eli uutta energiaa ei synny eikä vanhaa häviä. Yleisesti tunnetaan energiansäilymislaki, josta puhutaan myös energiaperiaatteena. Energiaa löytyy koko ajan myös ilmasta ja kuvainnollisesti puhuen sitä voidaan myös havaita eri ihmisten välillä. Käytännössä energia on kosketusta ja liikettä, jota ympäristössä jatkuvasti esiintyy. Ihmisestä voidaan todeta, että onpa hän energinen kun jaksaa tehdä kaikenlaista.

[IMAGE=cfArCDbggcpC.jpg]

Energia voi olla auringon antamaa, ihmisen tekemää tai tuulen tuomaa. Energia voi uusiutua ja muuttaa jatkuvasti muotoaan toisenlaiseksi, mutta ennen kaikkea, energia on elämää.

Mitä on aurinkoenergia?

Aurinkoenergia on ympäristöystävällinen, ehtymätön energianlähde. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää aurinkopaneelien avulla. Aurinkoenergiaa on jo pitkään hyödynnetty myös Pohjolassa, esimerkiksi Suomessa. Suomessa auringosta saatava säteilyenergia vuodessa noin 1000 kWh/m².

Nykyaikaiset aurinkokeräimet saavat tuosta määrästä talteen jopa 600–800 kWh/m².

Mistä aurinkopaneelit sitten koostuvat ja miten ne toimivat? Se on hyvä kysymys, jota käsittelemme seuraavaksi. Aurinkopaneeleihin on sijoitettu useita piikennoja, jotka pystyvät muuttamaan auringon säteilyn sähkövirraksi. Yhden aurinkopaneelin nimellisteho on 250-300 Wp

ja pinta-ala on suunnilleen 1,5 m²

Käytännön tasolla aurinkopaneelit muuttavat päivänvalon suoraan energiaksi, joka syötetään

invertteriin. Invertterissä tasasähkö muunnetaan aina vaihtosähköksi, josta se yhdistetään kätevästi kiinteistön sähköjärjestelmään.

Aurinkosähköjärjestelmät voivat olla akustolla toimivia tai verkkoon kytkettäviä. Yleisiin sähköverkkoon kytkettäviä käytetään aina silloin, kun tarjolla on yleinen sähköverkko. Verkkoon kytkettävät järjestelmät toimivat niin, että saatavilla olevaa aurinkoenergiaa käytetään ensin, josta siirrytään käyttämään normaalin sähkövirran sähköä.

Aurinkoenergian avulla tuotettu sähkö ladataan akkuihin, josta sähköä voidaan siirtää kaikkiin vielä sähköttömiin paikkoihin, kuten kesämökeille. Käytännössä akut latautuvat vuorokauden kuluessa auringon säteilyn voimaa hyödyksi käyttäen ja sopivat esimerkiksi kesämökeille tai valaisimien, television, tietokoneiden ja jääkaapin käyttöön.

Uutta kiinteistöä rakennettaessa kannattaa ehdottomasti harkita luonto- ja ympäristöystävällisen aurinkoenergian käyttöä. Aurinkoenergian tuottaa pitkäikäinen ja tyylikäs kattopaneeli, joka on tervetullut lisä uuteen kiinteistöön.

Aurinkopaneelien lasit vähentävät tehokkaasti heijastumista. Ne käsitellään aina heijastumista ehkäisevällä päällysteellä, joka parantaa tehokkaasti valon pääsyä sisään aurinkokennoihin. Lasin ulkopintojen rakeinen koostumus saadaan puolestaan aikaan mattapinnan kaltaisella viimeistelyllä. Perinteiseen lasitukseen verrattuna heijatuminen vähenee tehokkaasti.

Aurinkoenergian tuomiin etuihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • matalat käyttökustannukset
  • saasteeton ja ilmainen energianlähde
  • helppokäyttöinen ja luotettava energiansaannin lähde
  • ympäristöystävällinen ja pitkäaikainen
  • Aurinkoenergian avulla myös energiaomavaraisuus saadaan merkittävästi kasvamaan

Aurinkoenergiaa hyödynnetään kaikkein tehokkaimmin maaliskuun alusta aina syyskuun loppuun asti. Auringosta saatava lämpö ja sähkö kerätään korkean teknologian avulla talteen. Aurinkokeräimet- ja paneelit tuottavat lämpöenergiaa, jota voidaan mukavasti käyttää vaikkapa pesuveden lämmittämiseen.

Aurinkoenergian merkitys on nykyään entisestään kaikkialla kasvanut, sillä sekä yksittäiset henkilöt että koko yhteiskunta haluaa nyt ja tulevaisuudessa satsata luontoystävällisiin energiamuotoihin.

Suomi jakautuu aurinkoenergian käytössä kahteen, eli etelään ja pohjoiseen. Etelä-Suomessa pystytään myös talviaikoina hyödyntämään aurinkoenergiaa aurinkokeräimien avulla, mutta Pohjois-Suomen kaamos tarkoittaa vähäistä energiantuottoa myöhään syksyllä ja talviaikaan.

Paneelit siis pystyvät tuottamaan sähköä niin sanotusti kirkkauden välityksellä eivätkä suoraan auringonpaistetta hyödyntäen. Paneelit tuottavat aina tehokkaammin sähköä kylmillä ilmoilla, joten

Suomessa hyötysuhde on aina eteläistä Eurooppaa tehokkaampi.