Miten Intiasta on tullut lyhyessä ajassa edullisin aurinkoenergian tuottaja?

Uusiutuva energia on maailmalaajuisesti jatkanut kasvamistaan ja Intian viimeaikaiset panostukset aurinkoenergiaan kertovatkin juuri uusiutuvan energian kasvavasta suosiosta. Kansainvälisen uusiutuvan energian liiton IRENA:n tutkimuksessa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien kustannukset ovat laskeneet Intiassa noin 80 % viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Intiassa on havaittu, että aurinkosähköjärjestelmien rakentaminen ja käyttöönotto on edullisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin nykyisten hiilivoimaloiden käyttäminen. Intian ollessa yksi eniten kasvavista talouksista, vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönotto on ihanteellinen tapa hallita tasapainoa kestävän kehityksen ja talouskasvun välillä. Intian hallitus näki aurinkoenergian hyödyt jo 2010-luvun alkupuolella ja ryhtyikin nopeasti toimenpiteisiin uusiutuvan energian kasvun varmistamiseksi. Hallituksen panos on auttanut aurinkoenergian teollisuutta saavuttamaan skaalaetuja lyhyessä ajassa. Asennettu aurinkokapasiteetti on noussut vuodesta 2010 vuoteen 2016 Intiassa huimat 600 prosenttia. Syitä aurinkoenergian suosioon Intiassa on kuitenkin useita.

[IMAGE=c9LrCncCIGml.jpg]

Hallituksen rooli

[IMAGE=e7aOEXe9ZnKP.jpg]

Hallituksella on ollut merkittävä rooli maan matkalla maailman viidenneksi suurimmaksi aurinkoenergian asentajaksi, ja se on tapahtunut asettamalla aggressiivisia tavoitteita ja toteuttamalla voimakkaita lakiuudistuksia. Hyvänä esimerkkinä hallituksen roolista kertoo raju kustannusten lasku, kuudessa vuodessa aurinkosähköjärjestelmien kustannukset laskivat huikeat 75 % verrattuna vuoden 2010 hintoihin. Tämä on saatu mahdollistettua erilaisilla tuonti- ja vientisopimuksilla sekä useilla erilaisilla tiedotuskampanjoilla ja tapahtumilla. Hallitus on myös viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt merkittäviä parannuksia pankkipalveluihin ja toiminut vapaan markkinatalouden edistämiseksi, jotka ovat myös näkyneet aurinkosähköjärjestelmien hintojen laskussa.

Politiikka ja kannustimet

Hallituksen ja eri säätiöiden myöntämät tuet, kannustimet ja vapaudet ovat olleet merkittäviä asioita aurinkoenergian suosion kasvussa, sillä ennen hallituksen linja oli tiukka kuin kanaverkko. Intian hallitus on asettanut erilaisia verovapauksia, jotka ovat kannustaneet niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin panostamaan aurinkoenergiaan. Lisäksi lakiuudistukset puuston poistamisen helpottamiseksi ovat edesauttaneet aurinkoenergian suosiota. Teknologian kehittyessä aurinkosähköjärjestelmät ovat tulleet tutuksi jo monien yksityishenkilöiden käytössä; aiemminhan aurinkopaneelit olivat enemmän suosittuja yritysten ja valtion rakennusten keskuudessa. Kannustimet ovat siis innostaneet myös yksityishenkilöitä lähtemään mukaan uusituvan energian käyttämiseen entistä enemmän.

Maan hankkiminen

Historiallisesti maanhankinta on ollut todella ongelmallista infrastruktuurihankkeiden toteutumiseen vaadittavien suurien kustannusten takia. Uudella politiikalla onkin priorisoitu aurinkoenergiaa yli muiden rakennushankkeiden, joten Intian politiikalla on ollut rakennushankkeiden myöntämisessä merkittävä osa uusiutuvan energian käytön nousussa. Käytännössä politiikka näkyy siinä, että aurinkopaneelipuistoja on rakennettu enemmän ja maata on myyty edullisemmin verrattuna muihin hankkeisiin. Myös ilmasto-olosuhteiden takia sopivan maan löytäminen on ollut helppoa aurinkopaneelipuistoille, sillä aurinkoiset ja avoimet paikat ovat yleisesti ottaen todella kuivia ja täten heikkoa asuinaluetta.

Työvoiman edullisuus ja hintojen yleinen taso

Intialla on tunnetusti todella alhainen työvoiman kustannustaso, jonka takia aurinkoenergian teollisuus voi käyttää suurta määrää työntekijöitä hankkeisiin, mikä johtaa nopeaan tuotantoon alhaisin kustannuksin. Esimerkiksi Lähi-idässä työvoiman kustannus on viisi kertaa suurempaa kuin Intiassa. Aurinkopaneelin tuottamiseen tarvitaan noin 25 % korkeasti koulutettuja työntekijöitä, kun taas loput tehtävistä vaativat vähemmän ammattitaitoa, joihin on saatavilla paljon työntekijöitä kohtuullisella hinnalla. Hinnat ovat yleisestikin Intiassa todella alhaisia, joka on myös hyödyttänyt aurinkoenergian teollisuutta. Yleiset alhaiset hinnat ovat johtaneet myös pienempiin tullimaksuihin. Intialaisten aurinkopaneelien tullessa teknologialtaan uskottaviksi, sekä alhaiset hinnat että tullit ovat kasvattaneet aurinkopaneelien kiinnostusta myös ulkomailla.