Aurinkoenergia ja ympäristö

Aurinkoenergian ja ympäristön yhteisvaikutukset

Aurinkoenergia on hiilidioksidivapaa ja kokonaan uusiutuva energianlähde, eli ympäristön kannalta siis parasta mahdollista, täysin päästötöntä energiaa. Aurinkopaneelien sijainti, paneelien puhdistuksessa käytettävä vesi ja tuleva sähkönjakelu vaikuttavat luonnollisesti kaikkeen elolliseen ja ympäristön hyvinvointiin.

Aurinkovoimaa pidetään yhtenä lupaavimpana tulevaisuuden energiamuotona niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Aurinkoenergian käyttö kertoo valveutuneesta kuluttamisesta ja siihen pyrkimisestä. Ilmastonmuutosta pystytään parhaiten ehkäisemään hiilidioksidivapaiden ja hiilineutraalien tuotantotapojen käytöllä. Aurinkoenergiajärjestelmien käyttöikä on aina 30 vuotta, mutta kyseisen energian niin sanottu takaisinmaksuaika voidaan laskea monella eri tavalla. Energian takaisinmaksuaikaan kuuluu läheisesti monta muuttujaa, kuten valmistukseen käytettävät raaka-aineet, järjestelmän sijainti, järjestelmän kesto, eli elinikä ja paikalliset sääolosuhteet.

Uusiutumattomat energianlähteet tulevat tulevaisuudessa loppumaan, mutta aurinkoenergian saannille ei ole näkyvissä minkäänlaisia esteitä. Julkisuudessa on usein pohdittu, että miksi ei jo vuosia sitten sijoitettu kestäviin, jatkuvasti uudistuviin energiantuotantotapoihin kuihtuvien fossiilisten polttoaineiden sijasta.

Aurinkoenergiaa on siis saatavilla vuosikausiksi eteenpäin, mutta aurinkoenergian tallettamisessa on vielä runsaasti parantamisen varaa. Aurinkopaneelit ja erilaiset aurinkokeräimet tarvitsevat mineraaleja, joita maapallolla on hyvin rajallisesti.

Aurinkoenergian käyttöön liittyvien järjestelmien käyttö ei ole kuitenkaan milloinkaan vapaa monista ympäristövaikutuksista. Suurimpina haasteina aurinkoenergian säännölliseen käyttöön pidetään aurinkopaneeleissa tarvittavien materiaalien riittämättömyyttä. Materiaaleja on käytettävissä nyt, mutta onko niitä samassa mittakaavassa tai ollenkaan tulevina vuosina. Luonnonvarojen käyttö ja niiden riittävyys on pitkään puhuttanut ihmiskuntaa. Kyseisiä luonnonvaroja käytetään monessa eri teollisuudessa, jossa aurinkoenergian käyttö nykyisellään näyttelee vielä hyvin pientä osaa.

Aurinkoenergian ja siihen käytettävien investointien taloudellisuus

Aurinkoenergian käyttöön ja sen taloudellisuuteen vaikuttavat sekä valtiolliset että maailmanlaajuiset poliittiset toimenpiteet. Erilaiset tuet ja energian verotus sekä muiden energian lähteiden hinnan kehitys ovat usein ratkaisevia aurinkoenergian suosimisen kannalta. Aurinkoenergia voi myös kätevästi hyödyntää muita energianlähteitä, kuten maa- ja ilmalämpöpumpun käyttöä tai bioenergiaa.