Maalämpö on toimiva energianlähde

Maalämmön käyttö lämmityksessä

Maalämpöä käytetään erityisesti pientalojen lämmitykseen Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Maalämmön haittapuolena pidetään usein merkittäviä alkuinvestointeja. Maalämpöä kerätään maan pinnalta auringon säteilynenergian avulla.

Maalämmön keräämisellä tarkoitetaan porakaivoon tai maan pintaosiin asennettua keruuputkistoa. Energia siirtyy käyttö- tai lämmitysveteen lämpöpumpun käytön avulla. Pumppu toimii periaatteessa hyvin paljon samalla tavalla kuin jokaisen tuntema jääkaappi.

Käytännössä veden lämmetessä putkiston oma lämpöaine jäähtyy, jolloin se etenee uudelleen tarjolla olevaan lämmönkeruuputkistoon.

Maalämpö on edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto

Maalämpö on käyttäjälleen järkevä, huoleton ja edullinen tapa lämmittää kiinteistöä ja samalla säästää lämmityskustannuksissa. Sähkölämmitykseen verrattuna lämmityskustannukset tipahtavat jopa kolmannekseen, joten pitkällä aikavälillä voidaan puhua jopa huomattavista säästöistä.

Maalämpö on ympäristöystävällistä energiaa

Maalämpöä hyödynnetään päivittäin erilaisissa toiminnoissa eri puolilla maailmaa. Viime vuosien helteiden vuoksi suomalaiset ovat innostuneet hankkimaan kotiinsa maa- ja ilmalämpöpumppuja viilentämään kesällä ja lämmittämään talvella.

Maalämpöpumput ovat modernilla muotoilulla varustettuja, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Maalämpö on aina ekologista, sillä se tarkoittaa luonnon omaa lämpövarastoa.

Maaperä, kalliot ja vesistöt toimivat osaltaan maapallon lämmittäjinä. Maaperästä lämpö kerätään talteen maalämpöpumpun ja lämmönkeruuputkiston avulla. Jokaisen päivittäin tarvitsema niin sanottu käyttövesi lämpenee mukavasti maalämmön avulla. HSY:n ilmastoinfoon perustuvan tutkimuksen mukaan nykyään suomalaisista yli puolet ovat hankkineet tai suunnittelevat maalämmön hankintaa uutena lämmitysmuotona.