Bioenergia

Bioenergia

Kasvillisuuden sitoessa itseensä auringosta tulevaa energiaa, saadaan syntymään biomassaa, josta kaikki sitoutunut energia vapautetaan polttamisen avulla. Suomessa käytettävästä kokonaisenergiasta viidennes tuotetaan vuosittain biopolttoaineita hyödyntäen.

Biopolttoaineita ovat esimerkiksi palava kotitalousjäte, kaatopaikoilta saatava metaanikaasu,

puut, sellutehtaiden kautta tuleva jäteliemi, kasviöljyistä jalostettu biodiesel sekä sokerista valmistettu etanoli.

Biopolttoaineiden käytöstä saadaan useita huomattavia etuja esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin nähden. Bioenergia on uusiutuvaa ja kotimaista.

Uudistuvat energianlähteet, kuten bioenergia tuovat suomalaisille myös monia välillisiä hyötyjä, joista yksi merkittävä on uusien työpaikkojen luominen. Polttoaineiden tuotannon välityksellä saadaan lisää alan työpaikkoja, tietoisuus bioenergian käytöstä lisääntyy ja paranee sekä omavaraisuusaste luonnollisesti kohoaa. Suomen metsät tarjoavat erityisesti todella suuria mahdollisuuksia uuden, syntyvän bioenergian hyödyntämiseen.

Biopolttoaineet ovat aina ilmastonmuutoksen kannalta hiilineutraaleja, joka käytännössä tarkoittaa, että kasvillisuus sitoo itseensä yhtä paljon hiilidioksidia kuin polttoaineen käyttö niitä vapauttaa. Hyvänä esimerkkinä toimii se, kun energianlähteenä käytetty metsä aloittaa uuden kasvun.

Suomessa toiset biopolttoaineeksi käytetyt viljat ovat luonnollisesti poissa ruoantuotannosta. Useimmat biopolttoaineet tuodaan Suomeen suoraan ulkomailta. Bioenenergian käytön kustannuksia nostavat muun muassa bensiiniin lisättävä etanoli, jota tuotetaan vaikkapa Brasilian sokeriruokoviljelmillä ja biodieseliä taas Indonesian öljypalmuviljelmillä. Kyseisten polttoaineiden yhteiskäyttö lisää pahimmillaan monien sademetsien kiihtyvää häviämistä.

Maalämpö

Maalämpö tarkoittaa veden tai maaperän massaan varastoituvaa uusiutuvaa lämpöenergiaa. Maalämpöjärjestelmien tuottaman lämpöenergian avulla lämmitetään rakennuksia, käyttövettä ja sisäilmaa. Maalämpö on aina kaukolämpöä edullisempaa.

Maalämmön hinta

Maalämmön käyttö on aina varsin edullista, joten maalämpöjärjestelmän hankinta on aina kannattava sijoitus. Maalämpö sopii täydellisesti sekä omakotitaloon että liikekäytössä oleviin kiinteistöihin. Maalämmön käyttö on edullista aina asennuksesta lähtien, sillä kuluttajan säästöt lämmityskuluissa alkavat välittömästi.

Suurin osa maalämmön hinnasta muodostuu porauksesta. Porauksen hinta puolestaan perustuu energiakaivojen määrään ja syvyyteen. Maakerroksen poraus on kuitenkin kaksi kertaa kallioporausta hintavampaa, sillä maaporaukseen käytetään aina teräsputkea, jonka avulla estetään maa-aineksen sortuminen lämpökaivoon.