Bioenergian ja maalämmön käyttö ovat jatkuvassa kasvussa

Bioenergian ja maalämmön käyttö jatkavat kasvuaan

Bioenergian käytön avulla voidaan kätevästi korvata fossiilisia polttoaineita biomassoista tehtävillä ekologisilla polttoaineilla. Bioenergian ja maalämmön avulla vähennetään tehokkaasti

kasvihuonekaasupäästöjä ja ollaan mukana hidastamassa ilmastonmuutosta. Biomassojen käyttö vähentää kaikenlaisia energiantuotannon haittavaikutuksia, kuten luonnolle suurta haittaa aiheuttavia raskasmetalli- ja rikkipäästöjä. Kotimaiset biomassat kannattaa hyödyntää ensisijalla, sillä silloin energiantuotannon omavaraisuus kohoaa, joka tuo mukanaan uusia työpaikkoja myös Suomen maaseutualueille.

Mitä Bioenergia tarkoittaa?

Bioenergiaa ovat muun muassa kaikki peltobiomassat, puuperäiset polttoaineet, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osa ja biokaasu. Puulla on suuri merkitys kokonaisvaltaisessa energiantuotannossa ja Suomessa sen on laskettu olevan noin kolme neljäsosaa.

Suurin puuenergian käyttäjä on metsäteollisuus, joka hyödyntää energiantuotannossaan metsähaketta ja prosesseissaan syntyviä puupohjaisia sivutuotteita ja jäteliemiä, kuten mustalipeää.

Tärkeät metsäteollisuudessa syntyvät sivutuotteet

Metsäteollisuudessa syntyy myös sivutuotteita, joista voidaan hakkuutähteen ohella valmistaa liikennepolttoaineiksi soveltuvia biopolttoaineita metsäteollisuuden biojalostamokonseptilla, jota parhaillaan kehitetään intensiivisesti.

Pitää muistaa myös, että biomassasta valmistettavien tuotteiden merkitys tulee

jatkossa kasvamaan.

Sokeri- ja öljypitoisista kasveista, puuvartisten kasvien selluloosasta sekä biohajoavista jätteistä valmistetaan bioetanolia ja biodieseliä korvaamaan liikenteen fossiilisia polttoaineita. Muun muassa metsäteollisuus kehittää intensiivisesti niin kutsuttuja biojalostamoja, joissa voidaan valmistaa liikennepolttoaineiksi soveltuvia biopolttoaineita. Suomalaista rypsiölyä käytetään jo tällä hetkellä yleisesti traktorin polttoaineena ainakin maaseudulla.