Miten Suomessa saa virtaa?

Suomessa asuntojen sähkön kulutus on ainainen puheenaihe. Tämä johtuu siitä, että sähköä myös kuluu asukasta kohden verrattain paljon, ja osa meistä käyttää sähköä jopa lämmitykseen. Sähkö itsessään on ympäristölle melko harmitonta, mutta sen alkuperällä sen sijaan on väliä ympäristön kannalta. Nykyään ihmisiä myös kiinnostaa yhä useammin se, mistä sähkö on peräisin.

Sähköyhtiöiden pitää tarvittaessa pystyä todistamaan myymänsä sähkön alkuperä. Tämä tapahtuu siten, että yhtiö saa aluperätodistuksen ostaessaan sähköä voimalasta tai laatii sellaisen itse, mikäli yhtiöllä on omaa tuotantoa.

Verkossa kiertää kuitenkin aina ns. sekasähkö. Tämä tarkoittaa sitä pistokkeesta tuleva sähkö on voitu tuottaa ydinvoimalla ja hetken päästä sieltä tuleva sähkö onkin vesivoimaa. Tälle kukaan ei voi mitään, sillä Suomessa sähköverkko on kaikille sähkön tuottajille yhteinen.

Asuntoihin sijoittaminen on edelleen suosittu sijoitusmuoto Suomessa ja asuminen on suurin energiasyöppö tässä maassa. Tästä johtuen vaikkapa Tessin.fi -palvelun kautta sijoittavien henkilöiden kannattaa uhrata hetki aikaa sijoituskohteensa energiankulutuksesta ja mahdollisuudesta omaan sähköntuotantoon. Näin ollen sijoitukselleen saa myös ns. vihreän leiman.

Puhuttaessa sähkön puhtaudesta täytyy pitää mielessä sen päästöttömyys. Ydinvoima on päästötöntä, mutta sen ongelma on ydinjäte, jonka loppusijoitus on edelleen iso kysymysmerkki maailmassa. Vesivoima on myös täysin päästötön, ja Suomen kaltaisessa maassa myös halvin, tapa tuottaa sähköä. Sen kääntöpuolena ovat kuitenkin voimalat, jotka vaikuttavat vaikkapa kalojen vaellusreitteihin. Tämä voidaan onneksi ratkaista n. kalaporteilla. Ja on hyvä muistaa ihan jo peruskoulun kemian tunneilta opetettu asia: aina kun jotain poltetaan, syntyy päästöjä. Tämän takia siis biomassa ei ole päästötöntä, vaikka kuulostaakin vihreältä vaihtoehdolta.

Aurinkovoima on monien mielestä ainoa täysin päästötön ja puhdas energiamuoto. Näinhän se onkin, mutta miksei Suomessa sitten ole enemmän aurinkovoimaloita? Osalla saattaa olla se harhakuva, että Suomen pilvinen ilmasto ei sovi aurinkovoimaloille. Todellisuudessa hieman pilvinen ilma on ihanteellinen aurinkovoimaa ajatellen: kaikki auringonsäteet eivät osu paneeliin, mutta niille tarjoutuu uusi mahdollisuus osua paneeliin, kun ne kimpoavat pilvistä takaisin maanpinnalle.

Sähkön omatuotanto

Sähkön omatuotannolla tarkoitetaan sitä, että esim. kotitalous tuottaa itse jollakin tavalla käyttämänsä sähkön. Tällaisia tapoja on useita: tuulivoimala tai aurinkopaneelit. Jotkut ovat myös puhuneet pienydinvoimaloista, mutta toistaiseksi tämä on kaukainen unelma. Sähkön omatuotanto kuitenkin kiinnostaa suomalaisia, varsinkin omakotitaloasukkaita, aina vain enemmän.

Aurinkovoima on huomattavasti tyypillisempi, koska sen tuottamiseen tarvittavat investoinnit ovat huomattavasti helpompia ja edullisempia. Lisäksi Suomessa on mahdollisuus saada erilaisia vähennyksiä itse asennuttamistyöstä. Se on tärkeä kannustin ja tekee aurinkopaneeleista ennen kaikkea investoinnin eikä niinkään tulonsiirtoa.

Omatuotannossa itse tuotettu sähkö ei kulje sähkön siirtoverkon kautta, jolloin säästyy sähkön ostohinnan lisäksi myös siirtohinnoilta. Ja mikäli käy niin hyvin, että sähköä tulee tuotettua yli oman tarpeen, sen voi useimmiten myydä omalle sähköyhtiölleen. Tämä pitää aina varmistaa omalta sähköyhtiöltään ja omatuotannon myynnistä tehdään aina erillinen sopimus.

Teoriassa on mahdollista, että pistokkeestasi tuleva sähkö on vain ja ainoastaan 100-prosenttista aurinkovoimaa: asennuta aurinkopaneelit ja käytä vain niiden tuottamaa sähköä. Käytännössä tämä on kuitenkin mahdollista vain kesämökeillä ja yhden hengen todella vaatimattomalla kulutuksella.