Vesivoima on suosittu, uusiutuva energialähde

Vesivoimasta on moneen

Vesivoiman avulla tuotetaan energiaa kaikkialla maailmassa. Suomessa on tällä hetkellä noin 250 toimivaa vesivoimalaa. Vesivoima muuttuu helposti energiaksi, mutta rahallinen investointi energiaan ei ole milloinkaan kovin suuri.

Vesivoimalaitos pystyy hyödyntämään kahden erilaisen vesipinnan välisiä korkeuseroja. Käytännössä vesi likkuu aina korkeammalta tasolta alaspäin sellaisen turbiinin läpi, joka pyörittää jatkuvasti generaattoria. Muuntaja muuntaa käytössä olevan sähköjännitteen aina sähköverkkoon sopivaksi. Seuraavaksi sähkö vain jatkaa sujuvasti matkaansa sinne minne pitääkin, eli verkkoon. Käytännössä mitä suurempi on putouskorkeus, niin sitä suurempi on myös energiantuotanto.

Vesivoima on ekologinen sähköntuotantomuoto

  • Vesivoiman hyödyt

Vesivoima on ympäristölleen aina 100 % puhdas ja uusiutuva energianmuoto.

Vesivoima tuottaa luotettavaa energiaa.

Vesivoiman tuotanto ei synnytä hiilidioksipäästöjä.

Vesivoima ei tuota minkäänlaista kiinteää jätettä eikä päästöjä veteen, ilmaan eikä maaperään.

Vesi ei koskaan pilaannu tai vähene, kun se virtaa voimalaitoksen läpi.

Vesilaitoksen kunnossapitokustannukset ovat hyvin matalia.

Voimaloiden vieressä olevat vesialtaat ovat käytännössä kuin suuria akkuja. Energiaa varastoituu akkuihin silloin, kun veden virtaus on suurinta.

Vesivoiman haitat

Vesivoima on uusiutuva ja päästötön energiamuoto, mutta sekään ei ole

kuitenkaan täydellinen. Vesivoiman ilmastovaikutukset ovat erittäin pienet, mutta ympäristövaikutuksia saattaa tulla, kun patoja ja säännöstelyaltaita rakennetaan. Padot saattavat estää kalojen liikkumisen, joka vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kalastuksen vähenemiseen ja kalakantoihin.

Vesivoiman haittoja pyritään nykyään lievittämään uusilla kalanistutuksilla, kalateillä ja monilla muilla hyvillä kalanhoitotoimenpiteillä. Kalatie on patoaltaille välttämätön ympäristömerkin saamiseksi, mutta kalatie ei ole välttämätön, jos se ei olennaisest paranna patoaltaiden ympäristövaikutuksia. Vesivoiman aiheuttamat välilliset haitat ovat yleensä pieniä ja kohdistuvat tietylle alueelle.

  • Tiesitkö, että kotimaisen vesivoiman puhtauteen voi aina luottaa? Kyllä voi, ja kotimaisella vesivoiman tuotannolla on todella komea historia, sillä jo 1950-luvulla maamme energiasta noin 90% tuotettiin vesivoiman avulla.