Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde

Aurinkoenergia

Aurinkoenergiasta puhutaan paljon, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa? Aurinkoenergiaa saadaan aina suoraan auringosta, jolloin sitä voidaan myös hyödyntää ihmiskunnan tarvitsemana sähkö- tai lämpöenergiana. Aurinkoenergia hyödynnetään aurinkokeräimen tai aurinkokennon avulla. Aurinkoenergian keräämiseen on kehitteillä myös siihen sopivia teknisiä sovelluksia.

Uusiutuvaa energiaa

Aurinkoenergia on niin sanottua uusiutuvaa energiaa, jonka tuotantoprosessin kuluessa syntyy jätettä ja erilaisia päästöjä. Aurinkoenergian yhtenä haittapuolena on pidetty korkeaa hintaa, erityisesti energian hyödyntämiseen valmistettujen paneelien hinnan vuoksi. Hinta on kuitenkin viime vuosina ollut laskusuunnassa lähes fossiilisten polttoaineiden tasolle. Aurinkoenergiaa on saatavilla päivittäin rajattomasti jopa kokonaisen maapallon sähköntarpeiden täyttämiseen.

  • Tarjolla on rajattomasti sähköä

Aurinkoenergian ei pelätä lähitulevaisuudessa loppuvan, toisin kuin fossiilisten polttoaineiden, jotka alkavat olla jo huolestuttavasti maapallolta vähenemässä. Aurinkoenergian käyttö on myös edullista verrattuna fossiilisiin energianlähteisiin.

  • Aurinkoenergia on puhtaan energian lähde

Aurinkoenergia tuottaa sähköä aurinkopaneelien avulla, jolloin ilmakehään ei muodostu minkäänlaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

  • Polttoaineita ei tarvitse erikseen polttaa

Aurinkopaneelien tulevat käyttökustannukset ovat asentamisen jälkeen hyvin matalat verrattuna toisiin sähköntuotantomuotoihin. Aurinkopaneelien käyttö ei tarvitse mitään erillistä polttoainetta, vaan ne toimivat ilman polttoainetoimituksia

Aurinkoenergian käyttö Suomessa

Tulevaisuudessa, ja jo nyt huomattava osa suomalaisten energiantuotannosta voitaisiin hoitaa aurinkoenergian avulla. Suomessa aurinkoenergian tuotanto ja vuosittaiset kustannukset liikkuvat Keski-Euroopan maiden kanssa samalla tasolla.

Aurinkoenergian käyttäminen

Monille tulee ehkä yllätyksenä, että kylmä aurinkopaneeli tuottaa energiaa lämpöistä paneelia tehokkaammin. Suomen viileä ilmasto ja talvikausi eivät siis ole millään tavalla este aurinkopaneelien käytölle. Kulutusjärjestelmä on aina mitoitettu asiakkaan oman sähkönkulutuksen mukaan. Kuluttaja, eli aurinkopaneelien käyttäjä saa aina apua omalta energiayhtiöltään optimaalisen mitoituksen suunnittelussa.

Aurinkoenergia on aina laajennettavissa ja toimii uusiutuvana, puhtaana

energianlähteenä. Aurinkoenergiaa voivat siis käyttää sekä pienet että suuret yritykset ja yksityishenkilöt. Aurinkoenergia voidaan käyttää varteenotettavana energiamuotona sekä teollisessa mittakaavassa että kotitalouksien sähköntuotannossa.

Aurinkoenergian käyttö on sijoitus tulevaisuuteen, omaan ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja luonnon elossa säilymiseen. Aurinkoenergian käytöllä on vain hyviä ympäristövaikutuksia, sillä esimerkiksi sen myötä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat todella pieniä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Aurinkoenergian avulla toimivat järjestelmät ovat aina tehokkaita, mutta täysin päästöttömiä. Haitallisin puoli aurinkoenergian käytössä voidaan katsoa olevan aurinkopaneeleissa

käytettävät metallit. Metalleina käytetään hopeaa, alumiinia, indiumia, telluuria ja galiumia.

Käytettäessä aurinkoenergiaa pienessä mittakaavassa, voidaan lisäsähkö syöttää takaisin sinne mistä se on tullutkin, eli sähköverkkoon tai varastoida se uudelleen kätevästi akkuun. Aurinkoenergian saatavuus näyttää hyvältä vielä vuosikausia eteenpäin, mutta ainoa este sen laajempaan käyttöön lienee oikean hinta-laatusuhteen löytäminen. Käytännössä voidaankin siis puhua kustannustehokkuudesta.